சான்றோர் வாக்கு

சான்றோர் வாக்கு

Tuesday, March 22, 2011

கிருபானந்த வாரியார் சொற்பொழிவுகள்

கிருபானந்த வாரியார்  சொற்பொழிவுகள்


http://www.4shared.com/dir/YngEIVh4/Kripananda_Variyar_Swamigal.html

Saturday, March 19, 2011

சிவவாக்கியர் பாடல்கள்

பாடல் வரிகள் கீழ்காணும்   இணைப்பி‌ல் சென்று பார்க்கலாம்

http://www.tamilvu.org/slet/l7100/l7100pag.jsp?x=19

ஒலி வடிவமாக கேட்க விரும்புபவர்களுக்கு


http://sivavakiyar.blogspot.com/2010/11/sivavakkiyar-by-veeramani-kannan.html